Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Weerbare jongeren

In 2030 zullen er wereldwijd acht keer meer jongeren dan kinderen zijn. Zij hebben allemaal recht op een bestaan waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien, nu én in de toekomst. UNICEF bereidt hen daarop voor.
200
miljoen

kinderen wereldwijd gingen in 2018 niet naar school

70%
van de jongeren

in Nederland tussen 10 en 18 jaar kent z'n rechten en kan voor zichzelf opkomen

12,5
miljoen

jongeren doet in 2021 via UNICEF mee aan life skills trainingen

Klaar voor de toekomst

Als jongeren zich met de juiste opleiding op hun toekomst voorbereiden, is de kans een stuk groter dat ze later een baan vinden en mentaal en lichamelijk gezonder zijn. Maar in 2018 gingen wereldwijd meer dan 200 miljoen jongeren – merendeels meisjes - niet naar school. Als we niets doen, zal dat niet veranderen. UNICEF wil jongeren klaarstomen voor de 21ste eeuw. Zodat ze goed opgeleid, autonoom en vol zelfvertrouwen de volwassenheid in kunnen stappen en een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Met de juiste kennis en vaardigheden zullen ze makkelijker werk kunnen vinden op een veeleisende arbeidsmarkt, die steeds meer automatiseert en digitaliseert. Als het niet goed met hen gaat, als ze het leven moeilijk vinden door ingrijpende gebeurtenissen of door zaken als stress, trauma’s, eenzaamheid en faalangst, moeten ze hulp krijgen. Bovendien is het heel belangrijk dat jongeren weten dat ze rechten hebben, zodat ze thuis, op school, op hun werk en in de maatschappij beter voor zichzelf en anderen kunnen opkomen. 

Dit doen we

Jongeren leren wat hun rechten zijn

UNICEF adviseert de Nederlandse regering om kinderrechteneducatie een vaste plek te geven in het onderwijs, zowel in Europees Nederland als in de Caribische delen. We bieden scholen ook zelf lesmaterialen over kinderrechten aan, zoals digilessen en spreekbeurtpakketten.

Bovendien stimuleren we jongeren om bij te dragen aan de realisatie van onze doelen:

 • Ze kunnen lid worden van het UNICEF Jongerenpanel en zo meepraten over het werk van UNICEF in Nederland en in de rest van de wereld.
 • Middelbare scholieren geven hun mening tijdens het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. De winnende teams debatteren tijdens Kleine Prinsjesdag met politici en met elkaar over zaken die kinderen en jongeren aangaan. 

Aandacht voor mentaal welzijn

 • In Caribisch Nederland traint UNICEF Nederland coaches en sportleraren, zodat zij jongeren kunnen trainen in ‘life skills’ zoals mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden. Ook in andere landen krijgen jongeren les in life skills.
 • In conflictgebieden of na (natuur)rampen geven we kinderen en jongeren psychosociale zorg, zodat ze hun ervaringen beter kunnen verwerken.

Geluk onder druk?

Ervaren de 1,5 miljoen jongeren in Nederland meer stress, spanning en prestatiedruk dan de generaties voor hen? Om het zeker te weten heeft UNICEF Nederland onderzoek naar mentaal welzijn van tieners laten doen. in samenwerking met het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, de Universiteit Utrecht én jongeren zelf. Het rapport "Geluk onder Druk?" is gepubliceerd in mei 2020. Bekijk ook de aanbevelingen voor jongeren, ouders, de overheid en professionals.

Voorbereid op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert door digitalisering en automatisering. Dat kost banen, maar levert ook nieuw werk op. En dat biedt kansen voor jongeren, mits ze daar klaar voor zijn. 

UNICEF en haar partners zorgen er daarom voor dat jongeren:

 • Toegang hebben tot middelbaar onderwijs van goede kwaliteit.
 • Beroepsopleidingen en technisch onderwijs kunnen volgen.
 • Stage kunnen lopen en werk kunnen vinden.
 • Training krijgen (bijvoorbeeld in digitale of financiële vaardigheden), ook in moeilijk toegankelijke gebieden.
 • Hun eigen bedrijf kunnen beginnen en zich kunnen ontwikkelen tot ondernemers. 
 • Vaardigheden leren die onmisbaar zijn in de huidige kenniseconomie, zoals samenwerken, kritisch en probleemoplossend denken, communiceren en onderhandelen.

Dit willen we samen met u bereiken in 2020 en 2021

 •  In (Caribisch) Nederland heeft 20 procent van de jongeren tussen de 10 en 18 jaar de mogelijkheid om mee te praten over zaken die hen aangaan. 
 • Het aantal jongeren dat via UNICEF meedoet aan life skills trainingen is in 2021 gestegen van 2 miljoen naar 12,5 miljoen (waaronder 6,5 miljoen meisjes).   
 • In (Caribisch) Nederland heeft 20 procent van de jongeren tussen de 10 en 18 jaar de mogelijkheid om mee te praten over zaken die hen aangaan.
 • Het aantal landen dat life skills trainingen met hulp van UNICEF integreert in het onderwijs steeg van 4 naar 9.