Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderarbeid

Wereldwijd werken 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als kindarbeider, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden

Kinderarbeid

Kinderarbeid berooft kinderen van hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het schadelijk voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Kinderarbeid is een complex probleem, daarom hanteert UNICEF een veelzijdige aanpak.

  Ben je benieuwd naar onze mening over kinderarbeid? Lees ons standpunt over dit onderwerp. 

  168
  miljoen

  kinderen werken als kindarbeider

  15,5
  miljoen

  kinderen (veelal meisjes) doen onbetaald huishoudelijk werk

  Miljoenen
  kinderen

  doen gevaarlijk werk, dat schadelijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling

  Meisje werkt op een vuilnisbelt in Irak

  Meisje werkt op een vuilnisbelt in Irak

  Meisje werkt op een vuilnisbelt in Irak

  Wat doet UNICEF?

  UNICEF werkt samen met de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties om kinderarbeid te voorkomen.

  Onderzoek en wetgeving

  Als eerst wordt er onderzoek gedaan om het probleem in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor wetgeving en programma's. UNICEF werkt nauw samen met overheden aan goede wetgeving en voorlichting omtrent kinderarbeid. 

  Bescherming en onderwijs

  UNICEF en partners zorgen ervoor dat kinderen worden geregistreerd bij de geboorte, want met een geboortebewijs kan de leeftijd van een kind worden aangetoond en is hij of zij minder kwetsbaar voor uitbuiting. We ondersteunen opvangcentra waar werkende kinderen terecht kunnen voor bescherming en hulp. Daarnaast verbeteren we de toegang tot onderwijs en bieden we beroepscursussen aan voor adolescenten en jongeren. Families die onvoldoende financiële middelen hebben om hun kind naar school te laten gaan ontvangen kinderbijslag, zodat het kind niet hoeft te werken.

  Samenwerking met bedrijven

  UNICEF werkt samen met bedrijven om hun productieprocessen kindvriendelijk te maken. Dit betekent niet alleen kinderarbeid aanpakken, maar ook werken aan de oorzaken van kinderarbeid zoals eerlijke lonen voor ouders, het verbeteren van de dagopvang voor jonge kinderen, en moeders de mogelijkheid bieden om hun kind borstvoeding te geven tijdens werkuren. UNICEF werkt hiervoor samen met bedrijven in Nederland en met productielocaties in productielanden.

  In Nederland is UNICEF onderdeel van een aantal convenanten waarin samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan misstanden in risicosectoren. Daarnaast helpen we bedrijven bij het maken van een risico-analyse en het formuleren van mensen- en kinderrechten beleid en koppelen we Nederlandse bedrijven aan UNICEF in productielanden.

  Wereldwijd stimuleert UNICEF bedrijven om hun beleid en praktijk duurzaam kindvriendelijk te maken. Team Kinderrechten & Bedrijven doet dat in ons land onder de vlag van het internationale UNICEF-netwerk: Better Business for Children

  Feiten over kinderarbeid

  • Sub-Saharan Africa heft het grootste percentage kinderarbeiders (29% van de kinderen tussen 5 -17 jaar).Van de 152 miljoen kindarbeiders gaat het om ongeveer evenveel jongens als meisjes, hoewel het percentage per sector sterk kan verschillen.
  • De meeste kinderen worden als kindarbeider ingezet in de landbouw (agrarische sector)
  • Seksuele uitbuiting, rekrutering door gewapende groepen en drugshandel worden gezien als de 'ergste vormen' van kinderarbeid.

  Gerelateerd aan dit onderwerp

  Ik help kinderen wereldwijd aan een betere toekomst.

  Doneer nu